Životopis

2015 - V galerii Petra Brandla společně vystavuje s francouzskými malíři Robertem Ricartem, Claudine Ricartovou, Marie Amalianovou, Angélique Jamesovou, Yvo Jacquierem a Valéry Quitardem - Vecurem. Společná výstava s italskými malíři v pražské galerii A&A. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně. Hostem na filmovém festivalu Juniorfest v Horšovském Týně.

2014 - Na zahradě realizuje výstavbu velké okrasné skalky. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2013 - Hostem na filmovém festivalu Juniorfest v Horšovském Týně. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2012 - Spoluorganizátor filmového festivalu v Mladé Boleslavi. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně a na charitativní aukci obrazů pro Klub přátel dětí. Hostem na filmovém festivalu Juniorfest v Horšovském Týně.

2011 - Hudebně-výtvarný komponovaný večer v Salmovské kavárně v Praze s chansonierkou Evou Kriz - Lifkovou. Hostem na filmových festivalech Juniorfest v Horšovském Týně a Novoměstský Hrnec smíchu. Účast na benefiční aukci uměleckých děl Nadace Veronika Brno. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2010 - Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2009 - Salmovská kavárna Praha, beseda o malování. Autogramiáda v Praze na Novotného lávce. Pracovní cesta Německo. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2008 - Stěhování do nového ateliéru. Příspěvek v knize J.A. Krystka Cesty životem. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2007 - Zahájení stavby okrasné zahrady a ateliéru. Pracovní cesta Polsko. Příspěvek v knize J.A. Krystka Cesta k úspěchu. V českém rozhlase Hradec Králové vypráví o cestování po Evropě za náměty ke svým obrazům. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2006 - Pracovní cesta Francie, Provence. Příspěvek v knize J.A. Krystka Jen tak si popovídat. V Brněnském studiu českého rozhlasu vypráví o malířství. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2005 - Příspěvek v knize E. Škody Zdeněk Hajný. Příspěvek v knize V. Ludíkové Pošli to dál III. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně.

2004 - Pracovní cesta do Německa. V knize J.A.Krystka "Encyklopedie úspěšných" píše o svém malování. Účast na dobročinné dražbě filmových klapek ve Zlíně. Velice úspěšná výstava v galerii Petra Brandla v Praze, kterou zahájili Štěpán Rak a Alfréd Strejček.

2003 - Další prezentace tvorby na ART EXPO v New Yorku. Na návštěvu přijíždí americký galerista Victor Pizzolato, aby poznal, jak vypadají česká historická města, která ve spojených státech vystavuje na obrazech Jirího Valeše. První účast na dobročinné dražbě filmových klapek na dětském filmovém festivalu ve Zlíně, kde se seznamuje s Bárou Fišerovou, Danou Morávkovou, malířem Josefem Velčovským a díky herci Jiřímu Žákovi měl možnost posedět s Michelem Galabrem, kterého známe z četníků ze St.Tropez. Osobně poznává malíře Lutobora Hlavsu. V knize J.A. Krystka "Ti úspěšní" popisuje svoji životní cestu. Na křestu knihy poznává dalšího malíře, jehož tvorba je mu blízká, Jaroslava Šolce a potkal malířku Zuzanu Popelkovou Obertorovou, jejíž otec Karel Obertor patřil mezi malíře od kterých se jako kluk snažil něčemu přiučit, tady to byla kresba koní.

2002 - Pracovní cesty do Lucemburska, Belgie a Holanska. Poprvé se osobně potkal s Josefem Fouskem a s Renatou Greiner, německou malířku.

2001 - Pracovní cesty Maďarsko a Slovensko.

2000 - Pracovní cesty do Francie - Paříž a Bretaň. Pracovní cesta do Rakouska. Z chovu perských koček se dva kocouři na světové výstavě koček v Praze umístili každý ve své kategorii na druhém místě. Představuje svoji tvorbu na ART EXPO v New Yorku. Společná výstava v Linci s Janem Cihlou, Josefem Brucmüllerem a Františkem Doubkem.

1999 - Pracovní cesta Francie Paříž. Jeho obraz se dostává do sbírky prezidenta republiky. Syn se rozhodl jít v otcových šlépějích, zahájil studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze.

1998 - Pracovní cesty do Francie - Paříž a Provence a do Švýcarska. Začíná spolupráci Rudolfem Hrušínským, ze kterého se stal jeho dlouholetý galerista.

1997 - Pracovní cesta Francie Paříž. Seznamuje se malířem Reonem.

1996 - Na první pracovní cestě do Paříže vzniká projekt Evropská města. Stavba nové okrasné skalky na sto metrech čtverečních. Seznamuje se s výtvarníkem Liborem Vojkůvkou a výtvarnicí Libuší Ladianskou.

1995 - Zahajuje výstavu Mladoboleslavských výtvarníků v Pezinku na Slovensku. Účast na aukci současného umění v Praze.

1994 - Od tohoto roku se výtvarné tvorbě věnuje zcela profesionálně. Začal se soustavněji zabývat světlem luceren. Začal s chovem perských koček.

1993 - Zahájil provoz soukromé galerie Vollard. Vzniká projekt Česká historická města.

1992 - Tvoří série figurálních obrazů. Stává se členem společnosti J.P.Brandla

1991 - Soukromě studoval akt na Akademii výtvarných umění v Praze u ak. malířky J. Svobodové. Prostřednictvím figurální tvorby přešel k člověku a jeho duchovním situacím, prožitkům i aktivitám; realistický přístup k zobrazení má trvale v krvi, tématicky však začal postihovat tyto náměty a zároveň se zajímá o energetické působení obrazů na diváka.

1990 - Stal se členem Sdružení výtvarníků ČR .

1988-90 - Absolvoval Výtvarnou konzervatoř v Praze: ak. malíř V. Paleček, ak. malíř J. Šafránek, ak. malíř Z. Kašpar, PhDr. Z. Duda, Doc. Dr. M. Řehák, CSc.

1987 - Seznámil se z malířem Zdeňkem Hajným a díky tomu začal hledat duchovní smysl své tvorby.

1985 - Stal se členem Orchidea klubu a spolupracoval s botanickými zahradami a se soukromými sběrateli na rozšíření své sbírky tropických rostlin, zde využil kresby pro své vědecké poznámky.

1983 - Narodil se syn Martin.

1982 - Vstoupil do svazku manželského. Namaloval první obrazy noční Prahy.

1981-87 - Rozhodl se pro cestu profesionálního výtvarníka, zapojil se do výtvarné skupiny v Mladé Boleslavi. V této době převažuje v jeho tvorbě krajina s realistickým zobrazováním námětu. Jeho tvůrčí cesta je prostoupena odhodláním stát se dobrým malířem. Cílevědomě zdokonaluje své výtvarné dovednosti. Výtvarné umění studoval soukromě nebo při OKS: ak. malíř J. Pýcha, ak. malíř St. Kovář, ak. malířka Kaplanová, ak. malíř J. Šámal, ak. malíř Hruška, ak. malířka Blaboliová, ak. malíř J. Rýs, PhRJ. Hlaváček, PhDr. Vlk, PhDr. Bednář, profesor Vančát. Začal pravidelně vystavovat.

1979-81 - Jezdil motocyklové závody – trial.

1976-78 - Nastoupil vojenskou službu, vznikly jeho první oleje jihočeských krajin (sloužil v Písku) a portréty.

1975 - Trempování, návštěvy koncertů a občas pomocník hudebních kapel. Cesty Rumunsko a Bulharsko.

1974 - Ve všech svých zájmech využíval kresbu. V této době ovlivnil jeho tvorbu malíř Zdeněk Burian. Cesta do Bulharska a Německa.

1973 - Objevuje okrasné rostliny a jejich pěstování se stalo jeho největším koníčkem. Cesty do Polska a Maďarska.

1972 - První samostatné odchovy zvířat a to exotických i užitkových.

1971 - Začal fotografovat přírodu a motoristický sport.

1970 - Nachází díky cestám po našich památkách další celoživotní zájem a to o cestování.

1969 - Po přestěhování do Mladé Boleslavi se tyto jeho zájmy prohlubují.

1968 - Úspěšně složil talentové zkoušky na Lidovou školu umění v Mladé Boleslavi, začal studovat techniky, jak staří mistři tvořili své obrazy, perspektivu architektury a kouzlo šerosvitu.

1967 - V depozitářích muzea Benáteckého zámku, kam měl možnost chodit, začal jeho zájem o všechny přírodní vědy a historii. Vstupuje do skauta.

1966 - Se svými kresbami se zúčastňoval prvních výstav.

1957 - Narodil se 10. dubna v Benátkách nad Jizerou.

Zpět nahoru

© 2009 • Galerie Valeš - jirivales@centrum.cz